Att köra bil och att vistas i trafiken är inte helt riskfritt, och det sker väldigt mycket olyckor i trafiken varje år. Olyckor i trafiken är därför något som myndigheter satsar väldigt mycket på att förebygga och det finns omfattande regelverk som gäller för den som ska ge sig ut och köra bil.

Vem som helst får ändå vistas i en bil, men för att köra en bil så måste man ha ett så kallat körkort. För att ta ett körkort måste man i Sverige vara 18 år och man måste dessutom ha genomgått flera former av utbildningar. När man har gjort dessa utbildningar behöver man dels göra ett teoretiskt prov och dels en så kallad uppkörning. Det teoretiska provet innebär att man ska kunna svara rätt på ett antal frågor som handlar om trafik och fordonsfrågor. Uppkörningen innebär att man ska visa upp sina färdigheter då man kör. Detta gör man ofta med en representant från “trafikverket”(https://www.trafikverket.se).

Reglerna för att ta körkort är i Sverige bland de hårdaste i världen. Många länder har slappare inställning till körkort. Det som är positivt med de svenska körkorten är att när man väl har tagit ett så kan man köra överallt.