För människans utveckling och utbredning över jorden har det alltid varit viktigt att ta sig från plats a till plats b. Idag är det vanligt att man bor flera mil ifrån där man arbetar och pendlar med sin bil eller med ett tåg. Detta är dock ett väldigt nytt fenomen i historien, och att ta sig långa sträckor innebar tidigare väldiga ansträngningar. Man använde sig tidigt av hästar eller åsnor till hjälp när man skulle ta sig långa sträckor, men även om de kan vara väldigt snabba och starka så är de levande varelser som också behöver vila och som inte kan röra sig särskilt fort om man jämför med de alternativ som finns idag.

Därför har det varit väldigt viktigt med bilens utveckling. Med hjälp av en bil kan man ta sig väldigt långa sträckor i väldigt snabb hastighet och dessutom ta med sig saker. Detta har gjort underverk för den internationella handeln då man inte längre behöver frakta allting med båtar från en hamn utan med hjälp av lastbilar kan frakta väldigt mycket saker på en och samma gång och dessutom väldigt fort. Det tar vanligtvis endast ett par dagar att skicka något från ena änden av Sverige till den andra, och tar det längre tid blir vi oftast missnöjda. Bilen har, precis som globaliseringen, gjort världen mindre och större på samma gång. Mindre eftersom långa sträckor inte längre känns lika långa, och större eftersom det är lättare att ta del av andra delar av världen.

Det finns dock även problem med bilar. Trots att man idag försöker att få fram så miljövänliga alternativ som möjligt så går de allra flesta bilar fortfarande på fossila bränslen, vilket innebär en stor påfrestning för naturen. Dessutom innebär det att vi har gjort oss beroende av dem, och de flesta länder med mycket olja är ofta länder som man annars inte skulle vilja göra affärer med, som till exempel Saudiarabien. Att åka bil kan dessutom vara väldigt farligt eftersom man rör sig i väldigt höga hastigheter. Det kan räcka med att det är halt på vägen eller att man inte är i toppform när man kör för att man ska krocka och i värsta fall dö.

Förhoppningsvis kommer detta snart att vara ett minne blott. Man håller nämligen, förutom att ta fram miljövänliga bilar, även på att ta fram bilar som kan köra av sig själva. Detta innebär att den mänskliga faktorn försvinner i bilkörningen och förespråkare menar att det kommer att bli mycket säkrare när bilar kan köra av sig själva. Redan idag finns det till exempel bilar som kan parkera själv på marknaden vilket kan vara skönt för alla som tycker att det är väldigt jobbigt och problematiskt att fickparkera.