Det finns väldigt många olika typer av bilar, och i början av bilens historia var själva faktumet att man ägde en bil i sig en statussymbol som visade på rikedom. Idag när nästan alla har tillgång till bil är det istället typen av bil som ger status.

Genom åren har bilen blivit något av en symbol vilket inte minst de amerikanska bilarna bidragit till. Bilarna representerar frihet och de ska ofta vara så snabba som möjligt, men också snygga och helst dyra.

Bilar kan skilja sig enormt mycket i pris, från att kosta ett par tusen ända till att kosta flera miljoner kronor. I princip så spelar bilens hastighet ingen roll eftersom alla bilar tvingas köra i samma hastighet ändå enligt lag, bilens hastighet är alltså främst en statussymbol. Sen finns det givetvis andra aspekter som påverkar priset så som till exempel säkerhet, bekvämlighet och andra mer moderna aspekter.