När bilar tillverkas måste noggrant säkerheten hos dessa testas innan de tas i trafiken. Detta gör man bland annat genom att utföra så kallade krocktester vilket är en typ av testning där testningsobjektet i fråga går sönder. Man testar helt enkelt vad som händer om en bil kör rakt in i en vägg eller liknande från olika vinklar. Man använder sig även av dockor i testerna som ser ut som människor i längd och vikt. Detta gör man för att se vilka skador som kan uppstå på personerna som sitter i bilen vid eventuell krock.

Det är bland annat krocktesterna som har lett till att det idag är lag på att man måste använda säkerhetsbälte. Man upptäckte nämligen i krocktesterna att skadorna på dockorna blev mycket mindre om de satt fastspända vid en krock än om de flög runt helt löst i bilen. Det är även vanligt att man testar vad som händer om bilen slår runt.