De flesta har någon gång åkt i en bil och till och med kört en bil själva. Många äger även en eller flera egna bilar. Men vad är egentligen en bil? Det är just det som den här artikeln kommer att handla om.

En bil är egentligen en typ av fordon som drivs med hjälp av en eller flera motorer. En bil ska ha minst tre hjul för att klassas som en bil, men allra vanligast är att bilen har fyra hjul. Detta är dock inte det enda kravet eftersom det även finns andra typer av fordon som har fyra hjul så som till exempel vissa maskiner inom jordbruk eller stridsfordon. Eller rent av fyrhjulingar som mer påminner om en motorcykel.

Man brukar dela in olika typer av bilar i olika kategorier. I grund och botten finns det tre olika kategorier av bilar och det är lastbilar, bussar och personbilar. Personbilar är den allra vanligaste typen och är även den som är minst. Det är vanligt att familjer och privatpersoner äger personbilar som en slags hjälp i vardagen. Bussar däremot är större och längre samt kan ta fler passagerare. Bussar används ofta inom kollektivtrafiken eller då man anordnar resor för större sällskap.

Lastbilar är den typen av bilar som är viktigast inom handeln och används precis som det låter för att lasta saker och ting. Dessa kan vara väldigt stora och för stora lastbilar krävs det särskilda körkort för att man ska få köra dem över huvud taget. Det är med hjälp av lastbilar som mycket av de varor vi kan handla blir tillgängliga, och även matvaror.

Ordet bil kommer från början från automobil som betyder ungefär rörlig. Det svenska kortare ordet bil som vi idag använder i Sverige kommer dock från Danmark då ordet myntades i den danska tidningen Politiken i början av 1900-talet.

Bilen är idag något som känns självklart för de allra flesta och år 2010 hade antalet bilar i världen fördubblats sedan 1980-talet. Man räknar med att det idag finns över en miljard bilar i världen, vilket innebär att de allra flesta på något sätt har tillgång till en bil. Med tiden har det växt fram väldigt många olika tillverkare och bilmärken, så det finns väldigt mycket att välja på.